1. Ευθύνη Εταιρίας

Ο Στεγόσαυρος συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών.  Ο Στεγόσαυρος στο πλαίσιο των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον πελάτη βάσει των τηρουμένων κάθε φορά στοιχείων διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών.

2. Πολιτική Επιστροφών

2.1 Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έγγραφης αποδοχής από την πλευρά του ΣΤΕΓΟΣΑΥΡΟΥ, μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή, αρκεί τα προϊόντα να είναι στην αρχική κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν. Σχετικά με την επιστροφή μεταχειρισμένων ειδών αυτή είναι δεκτή μόνο την επομένη ημέρα της παραλαβής. Επίσης επειδή αρκετά προϊόντα προέρχονται από εκποιήσεις τυγχάνει να μην υπάρχουν σε όλα τα μεγέθη. Ως εκ τούτου σε περίπτωση επιστροφής θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα είδη ίσης αξίας.  Τα προϊόντα πωλούνται μόνο για την ενδεικνυόμενη χρήση. Οποιαδήποτε χρήση τους πέραν αυτής μπορεί να επιφέρει βλάβη στο προϊόν και δεν καλύπτεται από την εταιρία.

2.2 Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης: σε όλες τις περιπτώσεις που παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων και επαναπρόωθησης τους στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.

2.3 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων: Τα προϊόντα καλύπτονται Α’ διαλογής από την εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή. Ο ΣΤΕΓΟΣΑΥΡΟΣ δε φέρει ευθύνη πέραν αυτής. Ειδικά για τα προϊόντα εκποιήσεων δεν υφίσταται εγγύηση, καθώς και για τα μεταχειρισμένα και αυτά που χαρακτηρίζονται Β’ διαλογής. Στα υπόλοιπα προϊόντα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, και εφόσον αυτό βεβαιωθεί, η εταιρία παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας και ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της περιόδου η αντικατάσταση είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

β) Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει να εκδοθεί από τον πελάτη δελτίο αποστολής-επιστροφής

γ) Η επιστροφή θα γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ  COURIER με τα οποία συνεργάζεται η εταιρία και τα έξοδα βαρύνουν την εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση  βαρύνεται ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής προς την εταιρία και η εταιρία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.

3. Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

3.1 Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν  έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή , μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

3.2 Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία είναι υποχρεωμένα να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

3.3 Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

3.4 Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης έχει είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρία.

3.5 Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος έχει καταβληθεί το τίμημα από την τράπεζα η εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον πελάτη. Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού που ρυθμίζεται από την προαναφερθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η επιστροφή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη αφού έχει αφαιρεθεί το έξοδο της αντικαταβολής.

3.6 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ο Στευγόσαυρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.

3.7 Η υπαναχώρηση επιβαρύνεται με πέντε (5) ευρώ κόστος διαχείρισης ήτοι συσκευασία, αποσυσκευασία, ακύρωση παραστατικού κ.λ.π.

4. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν υπάρχει υπαναχώρηση στις παρακάτω περιπτώσεις

1.4  προϊόντα  τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. εσώρουχα, κάλτσες, κ.λ. )

2.4 Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα προϊόντα είναι να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από τα συνοδευτικά τους έγγραφα δηλαδή την απόδειξη λιανικής ή δελτίο επιστροφής σε περίπτωση τιμολογίου πώλησης.

5. Ασφαλή προϊόντα – Δικαίωμα αντικατάστασης

Ο Στεγόσαυρος δεσμεύεται να αντικαταστήσει προϊόντα που έχουν υποστεί φθορά κατά την μεταφορά τους.  Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προϊόντος που του παραδόθηκε λάθος ή που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που παρήγγειλε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα προϊόντα είναι να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από τα συνοδευτικά τους έγγραφα δηλαδή την απόδειξη λιανικής ή δελτίο επιστροφής σε περίπτωση τιμολογίου πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεσή σας είτε στο τηλέφωνο 210 – 6470770, είτε στο mail admin@stegosaurus.gr

Λοιποί Όροι

Ο Στεγόσαυρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή.

Ως αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.